GDPR

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérlek, figyelmesen olvasd el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid, és teljes körű információt kaphass arról, hogy az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adataidat. A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Téged kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdésedet postai úton küldted meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra haladéktalanul, de legkésőbb írásban egy hónapon belül válaszolok.

Személyes adataid (vagyis azok az adatok, amelyek a személyeddel kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha ezt a tudomásomra hozod a következő lehetőségeken keresztül: internetes felületeken (pl. Facebookon, Messengeren, Viberen, a vállalkozás weboldalán, levelezőrendszeren keresztül), a vállalkozásom címére küldve postán, illetve telefonon, SMS-ben vagy élőszóban.

Tájékoztatlak, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Mester Orsolya kisadózó e.v., mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

Az általad megadott adatokhoz más nem fér hozzá.

Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

A vállalkozásom tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítem ügyfeleimet.

Az adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető a www.mesterstudio.com weboldalon, a fb.me/mesterstudio facebook oldalon, a stúdiómban, illetve a kezelőlapon is megtalálható.
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Cégnév: Mester Orsolya kisadózó egyéni vállalkozó, adatkezelő

Adószám: 68739270-1-41
Székhely: Magyarország, 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 73., 3.emelet 4.
Weblap: www.mesterstudio.com
Kapcsolattartás: Tel.: 06-30/930-5395, Facebook: fb.me/mesterstudio, E-mail: info@mesterstudio.com
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérésed vagy kérdésed van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmedet postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheted. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az általad megadott címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

 1. Adatkezelési célok
  Frissítő, relaxáló masszázs, fizikai közérzetet javító szolgáltatás, m.n.s. egyéb személyi szolgáltatás, m.n.s. egyéb oktatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatás igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.
 2. Jogalapok a személyes adataid felhasználásához
  A személyes adataid használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a) A személyes adataid használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állítsak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) Nevedre és elérhetőségeire időpont-egyeztetés céljából és marketing tevékenység miatt van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Ha ebbe nem egyezel bele, írásban nyilatkozhatsz arról, hogy neved és elérhetőségeid kizárólag időpont-egyeztetés céljából vehetem igénybe.

c) Marketing tevékenység céljából Faceboook oldalt is üzemeltetek, azonban önálló adatbázis létrehozása, profil alkotás nem történik.

d) Előfordulhat, hogy a masszázskezelés vagy/és fizikai közérzetet javító szolgáltatás, n.s. egyéb személyi szolgáltatás, m.n.s. egyéb oktatás miatt megosztasz velem egészségügyi információt, illetve előfordulhat, hogy életvezetési tanácsadás során részletesen beszélünk az egészségi állapotodról. A kezelőlapot csak akkor készítem el és tárolom, amennyiben kifejezetten hozzájárulsz. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) a) pont.

Hozzájárulásodat a telefonszámod és neved megadásával (kezelőlap kitöltésével, aláírásával) adod meg. Amennyiben ezeket nem adod meg, a szolgáltatást nem tudod igénybe venni.

 1. Az adatkezelés időtartama

a) A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg.

b) A kapcsolattartás céljából megadott adatokat és a kezelőlapot az utolsó kapcsolattartásunk után eltelt egy év múlva törlöm / megsemmisítem.

c) Az interneten közölt információk a kapcsolat fennállásáig vannak jelen; adattovábbítás nem történik.

d) Marketing-tevékenység céljából megadott adatokat az utolsó kapcsolattartást követő egy év elteltével törlöm.

 1. Érintetti jogok
  A személyes adataidhoz kapcsolódóan a jogszabályban meghatározott jogaid vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretnél kapni vagy bármelyikkel élni kívánsz, bármikor kapcsolatba léphetsz velem.
  Érintetti jogok:

a)    hozzáférés, a Rád vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhetsz adathordozási jogoddal

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c)    a Rád vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d)    az adat kezelésének korlátozása;
e)    a személyes adataidnak direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f)     személyes adataidnak harmadik személy, szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g)    bármely Rád vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
h)    tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

 1. Jogorvoslati tájékoztatás
  Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400  Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  Honlap: http://www.naih.hu
Tevékenység Kezelt adatok Adakezelési cél Adatkezelési jogalap Adattovábbítás Tárolás helye és ideje
Számviteli bizonylat kiállítása Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont NAV felé Székhelyen, Legalább 8 év
Kapcsolattartási adatok Keresztnév

Telefonszám

Email-cím

Lakcím

Időpont egyeztetés, változtatás, marketing tevékenység GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont Nem történik Kapcsolat fennállását követő egy év
Egészségügyi információk Név, telefonszám egészségügyi és élethelyzetbeli előzmények,

jelen probléma

ellenjavallatok és javallatok megismerése, sérülések elkerülése, egészségi állapot javulásának nyomon követése GDPR 9. cikk (2) a) pont Nem történik hozzájárulás visszavonásáig, de maximum a kapcsolat fennállását követő egy év

A szabályzat időbeli hatálya 2018. 05.25-től visszavonásig tart.